ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Westie Fajtamentő Egyesület (székhely: 1171 Budapest, Csepp u. 17. Email: info@wrh.hu, Telefon: 06 70 941 1009, adószám: 18520266-1-42) (a továbbiakban MWFE), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A MWFE adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a http://wrh.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Határozat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon NAIH-87681/2015 a MWFE-t nyilvántartásba vette.

Az adatkezelés célja:

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése szerint „Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.”

A MWFE hírlevél küldése céljából kezel adatbázist. A hírlevélre feliratkozott személyeket tájékoztatja az egyesület havi munkásságáról, gazdát kereső kutyáiról, rendezvényeiről és támogatási lehetőségekről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

A MWFE az értintett hozzájárulásának beleegyezésével, a weboldalon való hírlevélre feliratkozás után kezeli az adatokat.

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, email cím, lakóhely címe, telefonszám, születési idő, nem.

Az adatok kezelésének időtartama az érintett kérésére történő törléséig tart.

Az adatkezelés időtartama a MWFE megszűnéséig tart.

Az adatok forrását a közvetlenül az érintettől felvett adatok képezik.

Az érintettek körébe tartoznak az egyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek, támogatók, örökbe fogadók, illetve akik jelzik, hogy hírlevelet szeretnének kapni.

A tényleges adatkezelés pontos címe vagy web helye: www.wrh.hu

A 2011. évi CXII. törvény értelmében a személyes adatokat más jogi és természetes személy részére az MWFE nem adja ki.

A MWFE fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A határozat itt megtekinthető: 115934